Ултимейт фризби България - сайт на Българската федерация по спортове с летящ диск

БФЛД обявява конкурс за лого

17 Ноември 2019г.
Българската федерация по спортове с летящ диск (БФЛД) обявява конкурс за лого. Решението бе взето на среща на управителния съвет, проведена на 11.11.2019 г. Параметрите на конкурса са следните:
- Всеки има право на участие и може да участва с неограничен брой предложения. 
- Предложения се приемат до 30.11.2019 г. включително. При постъпило само едно предложение, то ще бъде прието автоматично, без гласуване.
- Гласуването ще бъде онлайн, в периода 01.12. до 10.12.2019 г. (включително). Резултатите ще бъдат обявени на 11.12.2019 г.
- логото трябва да включва инициалите BFDF (Bulgarian Flying Disc Federation)
-  С участието си в конкурса, всеки кандидат дава предварително съгласие да прехвърли безвъзмездно и за неопределен срок правата за ползване на логото на БФЛД (при спечелване на конкурса), БФЛД се задължава, името на автора на логото да бъде споменато на официалната й уеб страница, както и при поискване от страна на автора.
Сподели
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg